Om

KVALLM

Podcast som middel for å holde seg faglig oppdatert

Om krav og forsvarlighet

Helsepersonelloven stiller i §4 et generelt krav til faglig forsvarlighet for helsepersonells yrkesutøvelse. Dette står helt sentralt i loven. Hovedhensynet bak forsvarlighetskravet er å beskytte mot unødvendig skaderisiko.

Forsvarlighetskravet er en såkalt rettslig standard. Dette betyr at loven gir en norm som vil endre innhold over tid i tråd med faglig og teknisk utvikling. Dette gir utfordringer til allmennlegen som må forholde seg til en stor mengde veiledere. Helsebiblioteket ramser opp 52 forskjellige veiledere som det er forventet at allmennlegen skal ha kjennskap til. I tillegg oppdateres og revideres disse veilederne med jevne mellomrom.

I en studie presentert i Tidsskriftet for den norske legeforening i 2005 (nr.3 03.02.2005) ble det vist at allmennleger bruker 2,3 timer hver uke på oppdateringsaktiviteter. Legene var ikke så ofte på kurs, men kursene utgjorde også 10 % av den totale tidsbruken. Det samme gjorde lesing av epikriser. Tradisjonelle forelesninger utgjorde også endel. Å lære noe nytt og å forbedre praksis var de to viktigste motivene for å delta i oppdateringsaktiviteter.

I tilfeller av brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven kan helsepersonell ilegges alt fra en advarsel til begrensning av autorisasjon. Altså er det vesentlig at fastlegen kjenner til innholdet i de forskjellige veilederne til enhver tid.

Det synes åpenbart at allmennlegens oppdateringskrav står i kontrast til hvor mye tid som rent faktisk brukes på oppdateringer. Det er ikke noe særegent for leger at det er en forventning om å være oppdatert på et fagfelt. Andre yrkesgrupper har det samme kravet, og i tillegg er det stadig vanligere at lekfolk ønsker å sette seg inn i forskjellige ting som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Dette kjenner leger også til i møte med den ”utdannede pasient”. Grunnen til dette ligger dels i at nye medier har gjort dette mulig.

 

Om podcast

Podcast er et velbrukt alternativ når det gjelder undervisningsstøtte i undervisning. Et av flere fortrinn ved podcast er at det er mulig for den som er interessert i podcasten å høre på innholdet nå det måtte passe. Det kan også repeteres når det er ønskelig. Det er flere nettsider som beskriver fordeler ved å benytte podcast i undervisingen, eksempelvis: http://www.educatorstechnology.com/2012/12/teachers-guide-on-use-of-podcasting-in.html, https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/what-are-the-benefits-of-podcasting-in-the-classroom/, http://www.macinstruct.com/node/43 og https://www.thepodcasthost.com/news/podcasting-in-education/


Om KVALLM på NRK

Her er en liten snutt NRK Rogaland lagde om KVALLM

 
 

Initiativtakere

 
 

Kristian Jong Høines

Siden 2010 har han vært medlem i NFAs referansegruppe for Astma og KOLS. Her har han bidratt til nasjonale faglige retningslinjer for lungesykdommer i allmennpraksis, og implementeringen av disse. Han har også vært styremedlem for Lunger i Praksis, og gjennom dette vervet drevet utstrakt undervisningsaktivitet for fastleger, sykepleiere og hjelpepersonell i primærhelsetjenesten. Han har også gjort flere foredrag for legemiddelindustrien og har flere oppdrag som deltager i faglige rådgivningsgrupper for ulike legemiddelfirma.

Siden 2013 har han vært med i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for nye diabetesretningslinjer og er fortsatt engasjert i implementeringen av disse.

 

Utdannelse

Universitetet i Oslo
Cand Med, 2002

Daglig virke

 • Allmennlege Tananger
 • Leder, Lunger i praksis
 • Turnusveileder
 • Universitetslektor UiB
 • Mye brukt foredragsholder
 

 
 

Morten Munkvik

Han har hatt en særlig interesse for helseopplysning. Siden 2001 har han vært involvert i NRK Newton. Dette arbeidet kulminerte i en fysiologibok for barn og unge som ble publisert i 2012. Han har også publisert flere andre lærebøker og fagboktekster for grunnskolen, men også læreverk på høyskole- og universitetsnivå. I 2003 jobbet han i P3-programmet Juntafil. På denne tiden begynte han også å undervise i medisinske fag på høyskolenivå. Han har laget flere hundre undervisningsfilmer til bruk i nettundervisning i medisinske fag. Han har fortsatt en amanuensis-stilling på Bjørknes Høyskole. Gjennom NRK Podcasten "Radiolegen" opplyser han om allmennmedisinske tema på en folkelig måte.

 

Utdannelse

Universitetet i Oslo
Cand Med, 2002
PhD, 2010

Daglig virke

 • Allmennlege Stavanger
 • Helsestasjon for Ungdom
 • Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin
 • Universitetslektor UiB
 • Medisinsk ansvarlig Stavanger Oilers
 • 1.amanuensis, Universitetet i Stavanger
 • NRKpodcast, Radiolegen