Boehringer_Ingelheim_logo_logotype.png

NovoNordisk

Hva mer kan vi tilby?

Informasjon fra NovoNordisk

Her presenterer firmaet sitt fokus. Kanskje ta med relevante linker til studier som belyser sine produkter? Bør være tilgjengelige i fulltekst.

Ekstrainnhold knyttet til podcasten

Her må innholdet fra firmaet komme. Oppgaver, case, plansjer, flow-skjema osv, osv.

 
 

➤ KVALLM podcaster brukt

  • En lydfil

  • En annen lydfil

  • En tredje lydfil